© Jörg Becker 2020
Flagg Start N Produkter Tjenester Tilbud & News Teknisk FAQ Obs: butikksidene stenges etter 15 minutter uten aktivitet! Impressum
siden 1986
Tjenester  Teknisk råd
batteri-ladesystemer  strømforsyning  dynamo-teknikk
Det finnes noe helt enkelt svar på det. Man kan så klart finne -mye- informasjon f.eks. på øffentlige medier, forum, mm., bare at nettopp det kan bli til et nytt problem for så mange. Har man god tid for å lete, og mulighet for å kunne tilegne seg tilstrekkelig teknisk kunnskap for å forstå, da er dette ofte noe veldig bra måte for å lære. Ulempen er bare at man ofte må lete lenge og at svarene enda oftere inneholder alt fra “godt fundert”, over “etter smak og behag” til “ikke fullstendig og så problematisk”, eller også er “vel formulert, men bare farlig”. Og det er forståelig. Vi ser også etter mange års aktivivitet i forskjellige forum i Europa at svarene på et og det samme spørsmål kan variere etter både lune, klokkeslett, inntak av alkohol og annet, helse, form og humør, persønlige forhold, sympati og antipati mot en som spør, dagens mas, merkelige erfaringer, antakelser, og (verre) antakelser som blir stemplet som “sannhet” siden antakelsen da er så fint bekvem for flere både teknisk og finansiell.   I tillegg finnes det mange som har hørt og lest tredjehånds informasjoner, som så omsider skal være riktige og gjelde allminnelig, igjen ofte bare fordi det er så mere bekvemt for mange. Et eksempel som passer her er noe så enkelt som strøm, spenninger, og hvordan å lade batterier. Det finnes trolig ikke noe som beskjeftiger den “flytende delen” av menneskeheten mer enn dette, og derfor finnes det også tilsvarend mange forskjellige forklaringer. Også mange velmente råd av “en nabo som vet om noen som har noe liknende” er da for det meste noe av det verste og mest farlige en bare kan bli rammet av. Stygt sagt? Kanskje, men det er nå bare sant. Husk gjerne at det ikke finnes noe ansvarlighet på såkalte sosiale medier, og heller ikke for noe i grunn velmente tipser som ble slengt inn “mellom tre setninger” på brygga. For å kunne sortere mye øffentlig informasjon må man ofte ha lært mye i forkant allerede. Og det koster både kraft og tid, enkelt siden man faktisk må lære hva vi holder på med. Men tross all interesse som de fleste har ønsker likevel bare de færreste å bli noe spesalist på temaet. Og det er veldig ofte akkurat disse menneskene som “kaster inn håndkledet” og kommer frustrert til oss etter å ha prøvd å finne dugelige svar over lang tid med egen leting. Så har mange også lært en del “på veien”, og det er bra. Men de fleste pleier å bli temmelig forbauset over hvor enkelt både livet og å finne problemløsninger kan være etter noe samtale med oss. Fordelen her er at man får én løsning, som virker, så kan du bare være både deg og konsentrert på det du kan. Hvordan du nå vet at våre svar stemmer når mange er uenige? Vi vet heller ikke alt, men svarer da ikke hvis vi ikke “kan”. Ellers har vi guidet langt over 25.000 egne kunder allerede, pluss all “Fjern-kundehjelp”, som vi kaller det. Hadde vi nå bare tull og tøys som vane, da hadde du trolig “hørt mer” om både dette og oss. En annen grunn du kan huske på, mens du vurderer: Tenk deg bare at vi svarer til et problem, som du etter hvert omsider ønsker å få løst av oss. Da er det kanskje litt dumt hvis vi hadde svart med noe som så “omsider” ikke lengre stemmer? Du har lest denne setnigen før. Vi får mange ganger telefon og e-post hver eneste dag av folk som ønsker vår mening. Sett som summe pleier tipsene vi gir ofte å spare folk for feilinvesterte “penger”, bortkastet tid og tekniske problemer som for det meste pleier å ha store kostnåder og konsekvenser som følge. Er det du ser på nettsidene her ikke akkurat en del av ditt yrke da er du ikke den første i denne situasjonen. Å spørre er ikke pinlig, men i høyeste grad anbefalt for veldig mange.
Start Hvorfor råd Råd fra oss Betalt...gratis? Forskjell vs. å spørre "andre" ---------------------------- Hvilken service, overblikk... ...og flere detalj nedenfor Info til egne produkter Info til fremmede produkter 2. Mening Guiding Reise & Utland Konsulentoppdrag Konsulentoppdrag Firma ----------------------------- Pris for tjenestene Å få noe tilbake? ---------------------------- Enkelt å komme i gang Enkelt å komme tilbake ---------------------------- FAQ til Teknisk Råd Kaffekasse?
Teknisk råd, tipser, ... hvorfor ikke å spørre bekjente, eller øffentlig?
Forskjell vs. spørre andre