siden 1986
© Jørg Becker 2023
batteri-ladesystemer  strømforsyning  dynamo-teknikk
En kort forklaring i rekkefølge “enkelt” til “perfekt” De fleste som ikke bare stoler blind på “vi skal se om det funker” skjønner nok at stor batterikapasitet vil føre til store belastniger på både dynamoene og reimdrev. Før eller siden vil alle slite, og utslite når enhetene arbeider stadig på maks belastning. Omvendt kan en stor ladekilde også bli et problem for et mindre batteri, eller batterier som må lades strømbegrenset. De fleste batterier skal lades strømbegrenset, noe som er også viktig på for de fleste “prisgunstige” Litium med lite kapasitet. Disse første tipsene er mest viktig: - sjekk databladet til presis ditt batteri, både uansett hvor eller hva enn du handler, og uanset hva du har “hørt av andre”. - sjekk om dynamoen din har tilstrekkelig reserve og at den heller ikke er for kraftig.(se også FAQ) - glem alminnelige rykter som vil fortelle deg at alt er “Plugg & Play”. F.eks. at BMS beskytter deg for alt. (gode) BMS beskytter nok sitt batteri, for det meste, men et BMS beskytter absolutt ikke noe som helst annet. Tvert... imot. => spør når du ikke vet. Hva finnes. Batteri-til-Batteri-lader / DC-DC (Sterling 20 - 60A, eller 30A Victron) BB er blitt ett avgjørende element i landkjøretøyene, særlig til kjøretøy med EURO 5, 6, eller høyere med rekupation. BB-ladere arbeider akkurat som landstrømladere, bare med en annen primær- (inngåene) spenning. Slike ladere leverer og krever altså ikke (betydelig) mer strøm enn den leverer videre til målet, og stabiliserer utgående spenninger. Dermed blir laderen til en slags “ventil” som kan begrense og så avlaste spenningskilden, her altså dynamoene. Vi tilbyr forskjellige BB-ladere, som leverer fra 20A til 60A utgåene effekt. Flere kan kobles parallell for å øke strømstyrken, men effekten kan også begrenses i tillegg til flere faste programmer og muligheter for fin-justering av en rekke parametere. 1.) BBU, ProBatt Ultra: Finnes som 12-24V, 12-12V, 24-12V. og 24-24V, som leverer fra 15 til 60A. Flere faste programmer, som kan finjusteres på laderen. Utgående effekt kan reduseres manuell til enten 100% eller 50% (kortvarig på laderen, eller konstant med fernstyring/RC) Effekten blir også automatisk redusert i forhold til inngående (dvs. mulige) spenninger og kapasitet. BB er den enkleste muligheten for å sikre at dynamoen ikke får maks last i hele tida. Fordel med BB-ladere: Trygg strømbegrensning og spenningsstyring f.eks. når det ønskes dedikert lading av et separat batteri/bank, eller når det er vanskelig eller teknisk umulig å installere bedre ladekilder og styring. Kobles enkelt mellom (vanligvis) startbatteri og forbruksbatteri, ingen inngrep i motorkrets nødvendig, interessant også når det ønskes forskjellig ladekarakteristikk om nødvendig. NB: BB skal ikke forveksles med AB-ladere. AB har andre oppgaver, arbeider med omvendt prinsipp, dvs. presser dynamoen til å gi maks effekt og kan ikke begrense strøm når nødvendig (vern av dynamo eller batteri mm.) Regulatorer fra Balmar (MaxCharge/MC, eller ARS-5) Nesten alle vanlige dynamoer kan også bygges om til P-type (positive feltstyring), enkelt t.o.m. Når det er gjort står det ingenting i veien for å kunne tilkoble MC- eller ARS-5-regulatorer fra Balmar. Med det er det mulig å styre også standarddynamoer med verdens mest avanserte regulatorer og alle muligheter som disse tilbyr. Fordel med MC / ARS-5: Maksimal mulig utvinning av dynamoens effekt på sikker måte, per justering på felteffekt er direkte adaptering til motor og reimdrev og kontroll på dynamotemperatur mulig, komplett programmstyring, og nesten alle parametere er justerbar. Dynamoer fra Balmar (70 - 310 Ampere) “Kongeklasses”, styres med ARS-5 og MC-614/MC-624. Vi tilbyr med Balmar forskjellige type dynamoer, fra 70 - 310A, fra small case som er på samme format som alle vanlige dynamoene er (70 - 150A) over kompakte HighPower dynamoer i klasses AT og XT med bratt effektkurve oppp til 220A over medium case opp til 210A som er beregnet for Diesel og trygg lading av større batterier opptil 800Ah og invertere over large case dynamoer mellom 140 og 210A spesiell til Yanmar Diesel videre over large case HD-dynamoer for store Diesel og tunge belastninger av invertere og opp til Extra large case HD-dynamoer for maritim bruk som leverer opptil 310A. De siste brukes gjerne på cruiser med en del komfort og tilsvarende høy konstant behov for energi, kystvakt og militære skip, eller profesjonelle yrkesskip, dvs der ordet “feil” ikke er noe opsjon. Fordel med ordentlig dynamo og tilpasset regulator: økt strømforsyning med kraftige dynamoer, som er fra bunnen opp beregnet for sine oppgaver, med tilpasset regulering som henter det meste uten å skrape på levetid eller å miste effekt. For bruk med Litium eller større bly-batterier betyr dette både noe massiv økning på lading, tilsvarende reduksjon på ladetid og gangtid på motoren, svært begrenset fordi styrbar slitasje og ikke minst gøy ved å se hvordan batterier kan lades når en råder over gode muligheter. Les deg opp, og spør gjerne når det finnes spørsmål. Vi tilbyr alle nevneverdige muligheter, med erfaring, fra produsenter med erfaring.
ang. Dynamo & Litium, og store batterier mm.