© Jörg Becker 2024
siden 1986
Impressum Betingelser
batteri-ladesystemer  strømforsyning  dynamo-teknikk
Våre salgsbetingelser kan lastes ned som PDF. Klikk her. (åpnes på nytt vindu).
Kjære kunde. Her finner du være alminnelige salgsbetingelser til sluttforbrukere, som du aksepterer ved å handle hos oss. Betingelser Salgsbetingelser, priser, levering, reklamasjonsrett og garanti: Dersom ikke annet er avtalt skriftlig, leveres kun under anvendelse av disse salgsbetingelser. PRISER Alle priser er ( hvis ikke spesielt angitt) inklusive 25% mva. Vi tar forbehold om prisendringer, enten opp eller ned og å kunne kansellere bestillingen når det blir vesentlige prisøkninger i markedet som ikke vi kunne forutse (gjelder vanligvis kun varer som -ikke- er på lager her) . Prisøkninger meddeles tidlig, når prisendringen er høyere enn avtalt stopper vi bestillingen innen du svarer med din "ok." Fraktomkostninger tilkommer. BESTILLING Teknikk er mangfoldig, vi gjør det presis. Varene kan bestilles gjennom nettbutikk, e-mail, eller direkte på kontoret. Vennligst bruk telefon bare for forespørsler. Telefon kan også brukes for varebestilling, hvis varene har entydige betegnelser og du er kjent hos oss med både adresse og kundenummer. For å være sikker på at du får riktig levering, sender vi alltid ordrebekreftelse eller faktura til forhåndsbetaling. Disse inneholder alle bestillingsdata, leveringsadresse, regnings- og betalingsinformasjon, inkludert sluttpris. Hvis du bestiller produkter hos oss, gjelder din bestilling når du fikk bekreftelse eller faktura fra oss. Bekreftelsen som sendes automatisk i nettbutikken skal bare informere at din bestilling ble mottatt. OM den kan leveres som ønsket bekreftes da i andre trinn, enten med detaljert bekreftelse eller tilsendt faktura når ønsket. BETALING Betalingsform er kontant ved avhenting, forhåndsbetaling, eller oppkrav. Varer som ikke er lagerført av oss må forhåndsbetales uansett. Fordeler for kundene med det: Ved kontant- eller forhåndsbetaling slipper du postens oppkravsgebyr. Ved forhåndsbetaling tilbyr vi i tillegg (hvis ikke betegnet annerledes) mellom 2 -10% rabatt, avhengig bestillingen og varegruppe. Aktuelle betingelser for det finnes på nettsidene under knapper "Tilbud" og "News & Tilbud". Bestillinger med ønsket forhåndsbetaling kan annulleres av oss når betalingen ikke ble overført inni av 6 dager når fakturaen ble sendt. Rabatt gjelder på nettovareverdi (varepris uten mva.). Rabatt gjelder ikke i tillegg til priser/tilbud som er redusert likevel. LEVERING Varer fra lager vil normalt ta 3-5 dager å levere (Posten mv.), avhengig av hvor i landet varene skal sendes. Varer vi ikke har på lager og som må bestilles fra utlandet tar normalt 1 til 3 uker å sendes videre fra oss. Vi tar ikke ansvar for forsinkelser av hverken leverandører, eller transportører. Ved krav om bestemt leveringsdato, må dette bekreftes dedikert (skriftlig) av oss, ellers gelder ikke den som skrevet. Vi sender på billigst måte, eller som bestilt, men på kundens egen risiko. Derfor anbefaler vi å bestille varer og sende pakker med forsikring. Forsikringer kommer i tillegg til både frakt og varepris og må bestilles separat. Unntatt er bestilling på nettbutikken der man bare kan velge vanlig postpakke, som er forsikret allerede. KRAV PÅ GARANTI / REKLAMASJONSRETT Betydning av ordene ”Garantee Warranty Garantie” ang. utenlandsk produserte produkter Norsk lov krever vanligvis å ekskludere slike ord hvis ikke betydningen skal være at ordene "guaranty/warranty/garantie/garanti" tilbyr noe garanti som går utover vanlig norsk reklamasjonrett. Engelskspråkelige og EU-produsenter/grossister/forhandlere bruker disse ordene enhetlig isteden for "reklamasjonsrett". Dette gjør at det blir det samme betydning for dem og forbrukere begge to og presiserer hvor lenge reklamasjonsretten skal gjelde for enkle produkter selvfølgelig så sant ikke nasjonale krav har presisert noe annet. Derfor blir verken norsk eller andre lands reklamasjonsrett berørt med mer enn det. Anbefaling ved oppdagelse av feil/feil på funksjon. Ring gjerne først, før du demonterer eller sender noe tilbake. Vi har sjelden "ekte" reklamasjoner, men av og til tilfelle av funksjonsfeil pga. feil bruk. Reklamasjon ellers gjøres skriftlig og skal inneholde helst detaljerte opplysninger om evt. feil slik at vi kan få rettet opp skaden eller mangelen, eller at vi kan hjelpe rask med forklaring ved f.eks. bare feil bruk. Reklamasjonsmeldingen kan sendes pr. post, men pga. hastigheten helst per e-mail . Vi forbeholder oss retten til å forbedre/reparere varen i eget verksted eller å sende varen i retur til produsent. For alle elektriske og tekniske produkter gjelder generell 2 års reklamasjonsrett (1 år for andre enn privatkunder) eller garanti etter leverandørvilkår så sant kjøperen stilles bedre med det. For alle varer eller tjenester levert i Norge gjelder i tillegg Norsk lov (Forbrukerkjøpsloven) Reklamasjonsbehandlingen omfatter omlevering eller reparasjon av utstyr med fabrikasjons- eller materialfeil. Endelig behandling avklares etter at defekt enhet er undersøkt. Både faglig og teknisk riktig montering, kontroll, og bruk forutsettes. Feilaktig montasje eller bruk medfører at garanti og reklamasjonsrett bortfaller, Det samme gjør brutte forseglinger på komponenter eller andre ikke tilsiktede inngrep
 Vær oppmerksom på transportskader Transportskader er utenfor garantibetingelser, senere reklamasjon er sjelden mulig. Hvis du ser skade på pakke/sending, skal du informere transportøren straks. La skaden bekreftes, uansett om transportøren mener det ikke er hans/hennes feil. Hvis det misslykkes og transportør ikke tar ansvar: Gi STRAKS beskjed til oss! For tilbakesendinger les TILBAKESENDING / SENDING AV RETURVARE RETURRETT av VARER Lagervarer (som lagerføres) ubrukt og uskadet og i uskadet original embalasje): 14 dager returrett, Lagervarer som returneres >15 / <30dager: kjøpsprisen krediteres! Varer fra utsalg / m. redusert pris / visningsmodell / utgående modell ingen returrett. Egne brukte varer (ubrukt, uskadet, med uskadet segl) : 10 dager full returrett, kjøpeprisen krediteres! Elektriske artikkel: ingen returrett. Kommisjonsvarer fra kunder, brukt: tas ikke i retur. ( ...når ikke solgt med annen avtale.) Ekstra bestilte varer: Ingen returrett. Men akkurat det er avhengig av leverandøren. (Noen tar gebyr mellom 10 og 30% av kjøpsprisen. Transportomkostninger kommer i tillegg.) Angrerettsloven Det er Lov om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (Angrerettloven av 1. desember Nr. 105 2000) Forbruker (privatpersoner) kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og angrerettskjema er mottatt. Dersom selger ikke oppfyller opplysningsplikt, eksempelvis unnlater å overlevere det obligatoriske angrefristskjemaet senest ved levering av varen, utvides fristen til tre måneder. Forbruker må gi melding til selger dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldinger, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig (e-post). Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter selger seg å tilbakeføre kostnaden for varen som er belastet forbruker. Selger skal da ha tilbake varen. Returkostnader må imidlertid forbruker selv dekke, med mindre selger har misligholdt avtalen eller selger i henhold til avtalen har levert erstatningsvare fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Varen returneres i salgbar stand, uten spor og skader (unntaket er om varen var skadet ved levering, også kalt transportskade), sammen med leveringsdokumentene du mottok med varen. Angrefristens utgangspunkt Opplysninger i henhold til angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskrevet måte når kravene i §9 jf. §7 er oppfylt og dette skjemaet er mottatt ferdig utfylt med de opplysningene selgeren skal fylle ut. Se utdrag fra §§9 og 7 nedenfor. §9. Opplysningsplikt ved avtaleinngåelse. I forbindelse med inngåelse av en avtale skal forbrukeren motta følgende opplysninger lesbart og lagret på papir eller annet varig medium som forbruker råder over: a) Opplysningene som nevnt i §7 første ledd bokstav a-f b) Vilkårene og framgangsmåten for, samt virkningene av å benytte angreretten c) Opplysninger om eventuell ettersalgsservice og gjeldende garantivilkår d) Vilkår for oppsigelse av avtalen dersom den er tidsubegrenset eller av mer enn ett års varighet e) Bekreftelse av bestillingen. Ved kjøp av varer skal forbrukeren motta opplysningene snarest ved levering. Ved avtaler om varer som skal leveres til en annen enn kjøper, kan det avtales at opplysningene skal gis først etter levering av varen. Opplysningene etter bokstav b-e skal uansett gis etter avtaleinngåelsen, selv om de er gitt på denne måten tidligere §7. Opplysninger før avtaleinngåelsen. Før det blir inngått en avtale skal forbrukeren motta opplysninger som forbrukeren har grunn til å regne med å få, herunder opplysninger som forbruker har krav på etter annen lovgivning. Forbrukeren skal i alle fall ha opplysninger om: a) Varens eller tjenestens viktigste egenskaper b) De totale kostnadene forbrukeren skal betale, inklusiv alle avgifter og leveringskostnader, og spesifikasjon av de enkelte elementene i totalprisen c) Om forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) eller ikke d) Alle vesentlige avtalevilkår, herunder om betaling, levering eller annen oppfyllelse av avtalen samt om avtalens varighet når avtalen gjelder løpende ytelser e) Selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse f) Tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i. Standardskjema for angrerett finner du her. TILBAKESENDING / SENDING AV RETURVARE Vennligst gi beskjed dersom du sender varer i retur. Oppkravspakker avhentes ikke. Ved retur sendinger husk å vedlegge fakturakopi og konto nr. for kreditering. INFORMASJON OM PRODUKTER, EGENSKAPER OG ANBEFALINGER Vi tar forbehold for evtl. feil på websider, veiledninger, eller anbefaling/meninger av oss ved dialog. Det anbefales alltid å bruke godkjent fagfolk, eller i alle fall sakskyndige både før og mens korrekt installasjon, funksjonstest, og dokumentasjon. Feil og skader før og ved installasjon, eller også beskadigelse av varer ved sjekk på riktighet , fører til tap av både angrerett, reklamasjonsrett og garanti når dette ble påvirket med feilen. Force Majeure Vårt ansvar, som beskrevet foran, bortfaller som følge av krig eller annen Force Majeure som definert i Kjøpslovens § 23. NB: det er masse små tekst og dårlig å lese her. Bruk gjerne muligheten for nedlasting ovenfor, da får du betingelsene som en god lesbart .PDF Mange takk!