© Jörg Becker 2023
siden 1986
batteri-ladsystemer  strømforsyning  dynamo-teknikk
FAQ
Frequently Asked Questions & svar
Forskjellen mellom ZS og skille-transformatorer, og anbefaling. ZS (ZinkSaver) er konstruert for å verne båten/materiell mot galvanisk korrosjon, mens skilletransformatorer realiserer flere oppgaver ved å skjerme komplett. For det første: Alle med installert AC-system må også ha et vern mot jordfeil. Akkurat som det er foreskrift på hus. Skille-transformator er som navnet sier en transformator som skiller to sider fra hverandre ( Det betyr "alt" = faser, nullledere, jording...) og som transformerer spenning fra en til andre side. På maritimt område brukes sånt for å lage noe “indre” strømkrets som er avskilt fra den ytre kretsen. Med det skilles altså båtens elektriskt system og landstrøm-systemet komplett. Det medfører også at land-jord (masse) blir avskilt fra båt-jord (masse). som da (logisk) krever en egen jordkrets / jording (lokalt jordplan) på/i båten. For det trengs det etter foreskrift skilletransformator, jordfeilbryter, og lokal jording. (sjekk alltid døgnaktuelle foreskrifter siden slik kan variere) ZS, som er et forkortelse for ZinkSaver, kalles også galvanisk skille og er en enhet som er beregnet for å stoppe -naturlige- spenninger. Disse spenninger oppstår i den naturlige spenningsrekken mellom to potensialer/gjerne også metaller. Dette virker akkurat som på batteri, dvs. at det må noe elektrolyt/her saltløsning til som ligger mellom potensialene. Derfor finnes dette / "vårt" problem kun i saltvann, men ikke i ferskvann som i grunn ikke eier passe ledeevne. I maritimt område snakker vi da om båt -potensial- og land-potensial. Denne spenningen er normalt begrenset til noe mellom 0,3 VDC og ca. 1,4 VDC og det er vanligvis denne likestrømmen som tar med seg bitesmå deler enten fra eller til båten din. Denne konstante nedbrytingen prøver vi å beherske ved å tilby en uedel metall som skal ofres, derfor heter den ofre-anode. Teknisk består en ZS av noen dioder, som sperrer for likestrøm DC men ikke for vekselstrøm AC. Dette er gjort ganske så bevisst for å verne mennesker ved å opprettholde land-jordforbindelsen for tilfellet at det finnes noe elektrisk feil på en enhet på båten som må ledes vekk fra mennesker. Det er også derfor at slike enheter er tested og godkjent etter bl.a. gjeldende CE-foreskrifter. Anbefaling: Det er naturlig potensialforskjell med tilhørende galvanske spenning som er en naturlig fiende. Dette rammer nesten alle som har båten i saltvann, dvs. når noe i båten er tilkoblet landjord/nabobåt/mm. med både kabelleder og gjennom vannet. Her hjelper det med vanlig ZS som bremser/stanser naturlig korrosjon og høy forbruk av sinkanoder. Måler du galvaniske spenninger som går litt utover naturlige 1,4VC da kan modellene med kondensator/capasitor være løsningen siden den øker sperrespenningen til 2,5V. Skilletransformator og tilhørende installasjon brukes når det gjelder å eliminere også alle andre problemer, som f.eks. jordfeil, dårlig jording, høy spenning på jordledere pga. feilkoblinger, økte spenninger pga. spesielle bergarter, mm. Har du ønske eller behov for å verne både deg og båten da er det løsningen med skille-transformator og lokalt jordplan du kan velge.
Skille-trafo ZinkSaver