siden 1986
© Jörg Becker 2023
FAQ
batteri-ladsystemer  strømforsyning  dynamo-teknikk
Frequently Asked Questions & svar
Sikring
Alle elektriske strømkrets skal sikres. (Eksempel: Batteri - sikring - fordeler - sikring - underfordeler - sikring - forbruker) Kabel i fordelinger sikres tilsvarende maks forventet strøm, men i forhold til kabel og kontakter. Utgående fra spenningskilden blir sikringer aldri større, men mindre, i samsvar med kablene og forbrukere. osv. Hovedsikringer velges vanligvis ca. 20% kraftigere enn den største forventbare strømmen, men aldri kraftigere enn kabelen er beregnet for i miljøet den befinner seg i. (f.eks. pga. temperatur) Batterier sikres på positiv ledning, og da vanligvis innenfor første 18cm sett fra batteripol. Ledningen som dynamoen er tilkoblet sikres gjerne slik at 1 batteri er sikret med ca. minst 50% større sikring enn dynamoen kan levere. Grunn er at denne sikringen ikke skal ryke uten ekte overbelastning (f.eks. kortslutning) siden dynamoen da kan skades når den arbeider uten batteri tilkoblet. Uansett skal sikringen ikke velges kraftigere enn kabelen tåler. Ved tvil må denne kabelen forsterkes. Ta kontakt med din installatør når du ikke er sikker på hva du skal velge.