© Jörg Becker 2023
siden 1986
batteri-ladsystemer  strømforsyning  dynamo-teknikk
FAQ
Frequently Asked Questions & svar
Kan dynamoer skades når den lader på Litiumbatterier? Svaret er - vanlige dynamoer uten spesiell intern regulator: Ja. - vanlige dynamoer med strømbegrensning pga temperaturavhengig spenningskompensasjon. Ja, (2-feil situasjon, fortsatt overtemp. mens reguleringen er på det laveste. Tom Litium, lav turtall, varm miljø mfl) - dynamoer med aktiv regulering på feltstrøm: mindre sannsynlig, men dynamoene er meget lite utbredd grunnen høy pris og leveres faktisk ikke på motorer ved serieproduksjon. Det finnes forskjell på batterienes hardware som kan gjøre det vanskelig å bedømme. Utgangspunktet bør derfor legges til „er mulig“ enn sålenge det motsatte er testet og bevist. Merk: Litiumbatterier (bør) ha BMS, Batteri Management System som skal avverge farlige situasjoner og stenger sitt egen batteriet ved enten for høy/for lav cellespenning, for høy/for lav temperatur, og ved for høy strøm* ut (høyere A) eller inn (laver A). Overlast på dynamoer observeres flest når dem lader på størrre batteribanker, men også på enkle batterier som er kapabel for å absorbere mye strøm. Vanligvis er de siste samtidig også bedre batterier, fordi produsenten behøver ikke å verne et mindre gode batteri med et enda dårligere BMS. Her må en vite at Litium ikke begrenser noe strømopptak. Hvis dette observeres er det et sikkert tegn for et BMS som som åpner igjennom et system av motstander og MOS-FET, som yter motstand. Istedenfor cellene er det da elektroniske komponenter som må tåle temperaturer grunnen strøm som presses gjennom dem. I så fall kan en se at dynamoen blir mindre belastet, mens BMSen må slite. Produsenter av billige batterier vil da også kun kunne bruke billige komponenter. Slik pleier å ha begrenset levetid, som da vanligvis sikter på lokale garantier. Uansett vil et batteri-bank av flere batterier øke det samlete strømopptaket ift. antall batterier. Et batteribank av fire enkle batterier som kan absorbere bare 50A per stykke vil summere seg til 200A alle sammen. En dynamo måtte da enten være kapabel for å levere samtidig den må ha tiltak for å tåle temperatur, eller strømbegrenses enten med ekstern regulering eller f.eks. DCDC-ladere for å kunne tåle det. Mulige problemer vedr. ladesstrøm, last på dynamo og motor og batterier kan løses på forskjellig måte. - Dynamo: som er både kraftig og fysisk stor for å kunne tåle og levere mer enn batteriene kan kreve. Fordel: Dynamoen lever „et evig liv“ fordi kan ikke overbelastes. Ulempe: Dynamoen måtte da være så overdmensjonert at den samtidig kan levere enten lik eller mer strøm enn batteriene vil ha. Problem: BMSen er beregnet til et maksimalt strøm. Når den overskrides vil BMSen stenge. BMS stenger også kortvarig innimellom for å balansere enkle celler. Dette fører til mer strøm for alle andre batterier. Er strømstyrken da for høy vil også de andre batteriene stenge en om en eller alle sammen. - DC-DC / Batteri til batteri-lader, statisk strømbegrensning til ett strømstyrke: Fordel: Slik er den enkleste løsningen, fordi dynamen kobles ti f.eks. startbatteri, mens BB-lader/ladere kobles mellom start-og Litiumbatteriet. Forskjellige/flere ladere kan velges også parallell. Ulempe: Statisk strøm kan ikke variere. Problemet med det er at laderen må velges så liten at den ikke „suger“ mer strøm fra det primære batteriet enn dynamoen kan levere på lavt turtall. Ellers blir det fare for dynamoen får overlast nettopp i turtallet der den er mest sårbar i sin effektkurve. (gjelder alle dynamoer, se video). - Ekstern dynamo-regulering: bare fordeler. Ekstern -justerbar- regulering tillater -linear- regulering tipasset situasjonen dynamoen arbeider i. Linear regulering betyr at effekten kan begrenses prosentualt fra første til siste omdreiing, som betyr at dynamoen yter minst der den er mest sårbart (lav turtall med minst kjøling) men yter mest når både turtallet og kjøleforholdene er både høyest og best. Alle parametere inkl. temperaturovervåkning kan tilpasses etter ønske. Fordel er også at det omsider er ikke viktig hvor kraftig dynamoen er i forhold til batteribanken. Dynamoen kan da adapteres slik at t.o.m. mindre eller svake dynamoer kan lade på største batteribanker og belastninger uten å bli belastet med mer enn den ble adaptert til å lade Denne muligheten er vanligvis det beste som kan velges for både dynamo, ladestrømfordelingen, batteri, eller også for å tilpasse en litt større dynamo til både reimsystem og motor. Charles Sterling i Sterling Power Products tok opp en video på YouTube som viser et eksempel på testbenk hvor hard belastet en vanlig dynamo (Bosch 90A) kan være når den l ader på et stykke Litiumbatteri 100Ah. Interessant, og demonstrerer godt
Overtemperatur dynamoer m Litium