© Jörg Becker 2023
siden 1986
batteri-ladsystemer  strømforsyning  dynamo-teknikk
FAQ
Frequently Asked Questions & svar
Folk spør gjerne om det er nå så viktig med batterimonitor til bly-batterier, men mener at det er avgjørende viktig ved bruk av Litium. Det fantes en rekke poeng til, men her litt forklaring til kjerne-problemene av disse batterier. Det er nok omvendt i hver gruppe batterier. Litium Kapasiteten av Litium-batterier er ikke enkelt å tyde pga. flat spenningskurve. Derimot trenger man ikke nødvendigvis å se for hvor mye den ble tømt (DoD/SoC), fordi Litium får ikke skade av verken utladingen eller når den står utladet. BMSen forhindrer også (først) at batteriene ødelegges ved komplett utlading under DoD97,x% (se datablad) ved å stenge av for utgående strøm i tide. BMSen stenger også for inngående strøm når batteriene er fulle (DoD0 eller SOC100%). Men akkurat dette er for SOC100% lading, som er ikke bra for Litium. Så kan det settes varsel eller innstilling for reléet i batterimonitoren at noe skal skje ved bestemt ladetilstand. ------------------------ Bly (som gjelder åpne, lokkete, Gel og AGM batterier) Å overvåke bly er helt avgjørende for levetiden og kapasitet av disse batterier. Bly skal holdes ved SOC100% helst til en hver tid Når bly skal leve lengst skal den helst ikke utlades med mer enn 30% 50% er absolutt grense for alle bly med flytende elektrolytt og Gel. For AGM gjelder det samme som nevnt ovenfor, men kan i enkle tilfelle utlades til DoD80 og t.o.m. DoD100%. I så fall mister også AGM mange ladesyklusser, som kunne være mulig ellers ved mindre utlading, men vanligvis får ikke AGM noe varig knekk (tap av kapasitet) av det, som alle andre ville få. Å bruke batterimonitor på bly er like viktig som på Litium siden de fleste eiere ikke klarer å tyde spenninger i forhold til strømbelastningen. Dette varierer til en hver tid og kan bare beregnes når det beregnes konstant. Problemet er verre i dag enn på gamle dager siden batteriene ikke inneholder like mye bly som tidligere. Kunne man lese batterier ganske enkelt den gangen er dette nok over nå. Resultatet ble at de fleste utlader for mye og etterlader for sent, som resulterer i dyp sulfatering. Men hver skade pga. unødvendig sulfatering er et unødvendig skritt mot døden av batteriene. Så er det av stor fordel at en bruker monitor og setter parameter for alarm, slik at en blir varslet i tide og kan avgjøre om det er nødvendig med omgåene tiltak, eller om det kan vente en stund til. I tillegg tillater en god batterimonitor noe korrekt analyse av et batteri. Med riktig justert Peukert effekt (kan bare de færreste monitorer) kan man så kjøre en utladingstest for å se korrekte verdier ang. kapasitet som finnes igjen på batteriet. Noe som er også viktig ved å ha batterier gruppert parallell og enda viktigere når dem er koblet i serie. Det finnes mange flere grunn til som taler for bruk av en slik monitor. Den er like viktig for bruk a batterier som tankmåleren til drivstoffet eller å måle både temperatur og oljetrykk på motoren. Så håper jeg at det bidro til forståelsen om viktigheten av å overvåke batterier, uansett hvilken type.
Batterimonitor