siden 1986
© Jörg Becker 2023
FAQ
batteri-ladsystemer  strømforsyning  dynamo-teknikk
Frequently Asked Questions & svar
Spenningsfall
Mangler det spenning og effekt? Sjekk brytere, reléer, kabel og kontakter for spenningsfall. Tegningene & eksempler her nedenfor kan hjelpe deg å finne enklere fram til mulige feil. Å måle spenningsfall er meget effektivt allerede uten at det trengs beregninger av motstander. Måling, avlesing, ferdig, resultatet er det du ser på display. Det som skal huskes ved spenningsfall først og fremst: - Hver motstand på ladesystemer kan resultere mye mindre ladeeffekt og konstant feil ladespenning - Høy motstand kan resultere skader, og t.o.m. brand pga. varmeuvikling. Måling av spenningsfall kan også brukes for å finne feil på mistenkelige koblinger som forsyner andre forbrukere. Dette gjelder f.eks. posisjons- og ankerlanterner, lugarbelysning, m.m. Bruk et multimeter som vises digitalt, ikke analog med peker. Digitalinstrumentet må innstilles på spenningsmåling & likestrøm (V DC) ! Sjekk bruksanvisningen av instrumentet ditt. Vi tolerer maksimal 0,5 Volt spenningsfall ved opplading av nesten tomme batterier. Jo mindre desto bedre. Toleransen gjelder kun for spenningsfall på veien til batteriene, Dette gjelder ikke ladespenningen / spenningen på batteripolene! => Batteri-/ polspenningen må tilsvare verdien som batteriene er beregnet for. => Sjekk alltid databladet til nøyaktig batteriene du har, andre batterier er ikke det samme. Obs: Slik vi beskriver det her sjekker man systemer så som den er. Husk å ikke å frakoble noe, som dessuten ikke er nødvendig heller mens testen utføres. Frakobling av kabler som fører spenning kan være farlig for både ladesystemet og strømforsyninger, dynamoen, og ikke minst egen helse. Husk at vi ikke tar ansvar for skader, alt du gjør gjør du på egen ansvar. Vær forsiktig mens du jobber ved/på motor, gir, aksler, deler som dreier seg, deler som fører spenning og ikke minst batterier. Er en ikke sikker på det, da er det bedre at man henter kvalifisert hjelp.
Test av pluss-kobling mellom batteri og dynamo: Obs: motoren må gå, forbrukere slås på. Positivt måleledningen settes på B+ av dynamoen; negativt på batteri-pluss.
For å måle negativtap gjør man det omvent: positivt måleledningen settes på batteri-minus, negative måleledningen settes på dynamo-minus. Finnes det ikke minus-tilkobling på dynamoen, da er det sansynligvis dynamohus som er minus. Motoren må gå, forbrukere slås på.
Flere muligheter F.eks. dersom man oppdager spenningsfall på hele ledningen kan feilkilden begrenses mens måling på kortere avstander.
Test av dynamospenningen: Obs: motoren må gå, forbrukere slås på. Positivt målepinne på B+, negativt målepinne på enten B- eller på dynamohus hvis dynamoen ikke har egen minus-uttak. Optimal måleresultat skal være: Ladesluttspenningen som batteriprodusenten anbefaler pluss spenningsfall på ladekablene.
(klikk på bildene)