© Jörg Becker 2023
siden 1986
batteri-ladsystemer  strømforsyning  dynamo-teknikk
FAQ
Frequently Asked Questions & svar
Truster arbeider ikke som ønsket? For å nevne litt av det mest vanlige: - Truster er ikke riktig dimensjonert. Noen trustere er valgt for svak (skyvekraft), og/eller ikke riktig montert (tunnel). - Trusteren er skadet. I noen tilfelle er kullbørstene slitne, eller også et spole-par kan ha brent. Slik skjer for det meste når trusteren mangler spenning allerede i utgangspunkt, eller er for svak dimensjonert, som fører til mer utstrakt bruk på tross av for lite kraft. Det som følger nå gjelder spenning og effekt, som er mest vanlige grunn. - Kabel er for tynne (vanlig feil) Alle kabel gir spenningsfall. Jo lengre dem er jo verre blir det. En må da vite: så lite som 1 Volt betyr 20% mindre effekt i trusteren. 2V betyr 40%. (!) De fleste kkabel er for svake, har gjerne også overgangmotstand i kontaktene, og bør sjekkes nøye. Kabel bør alltid beregnes med masse margin, slik at det blir minst mulig spenningsfall. Men mange sjekker ikke i det hele tatt, eller tillater t.o.m. over 1V i utgangspunkt. Når så batteriene belastes tilkommer fallet i selve batteriet (ned til <10V når svak), og da kan det fort bli alt for lav spenning også når trusteren er beregnet på 10V som minste operative spenning. Om mulig bør spenningsfall i kabel ikke overstige optimale 0,3V. Men ofte krever dette veldig tykke kabel, eller meget korte kabelstrekk som er bedre. Nettopp derfor anbefales å installere et dedikert batteribank, gjerne like ved truster (og/eller vinsj, for å nevne dette til samme nytte her). Godt dimensjonert arbeider et slik bank også antisyklisk, og trenger derfor ikke særs spesiell mer enn bare floatspenning og noen bare få Ampere for å utjevne det lille som ble tatt ut mens en bruker truster/vinsjen. Ladekabel dit kunne da også dimensjoneres veldig tynt. - Dårlige batterier. (både nye og gamle) Batterier sliter og mister kapasitet. De ene sakte, andre raske, enda andre før den ble solgt (gjelder også såkalt "kjent merkevare"). Batterier bør altså sjekkes jevnt, dessuten hver for seg når det er flere som er koblet sammen. - Feil ved utvalg av batterier, mht både type og kapasitet. Mange batterier blir også valgt på helt feil grunnlag (ofte på bare pris, og uten å konsultere datablader og nødvendig beregning). Dette hevner seg vanligvis ila. meget kort tid. Som et tips, og tvert imot ofte hørt "bryggesnakk": Kapasitet i Ah/Wh er helt avgjørende for hvor lenge et batteri kan levere. Nødvendig A (Ampere) parret med enda mere nødvendig spenning som måles i Volt leverer Watt/W (A x V = W) som motoren eller også andre forbrukere skal yte. Når det mangler kapasitet synker A dramatisk ila. bare sekunder, og da synker spenningen Volt. En bør altså ikke høre på hva andre "har kjøpt", men undersøke hva en selv trenger til å kunne forsyne sine egne greier, slik at det virker som det skal. Dette gjelder også for anbefalinger av batteri-"selgere" og salgstekst på katalog ("vel egnet for truster og vinsj" betyr ingenting), med mindre dem som selger har sammenliknet databladet til -din- truster med utladingskurven i databladet til batteriene de ønsker å tilby deg og satt dette i sammenheng med tiden trusteren brukes -realt- på -denne- båten. Det finnes en del mer muligheter, utover det mest vanlige som er beskrevet her ovenfor. Spør når vi kan tilby teknisk assistanse.
Truster & dedikerte batterier