siden 1986
© Jörg Becker 2023
FAQ
batteri-ladsystemer  strømforsyning  dynamo-teknikk
Spenning (V, Volt) måles med: Voltmeter / Multimeter Spenninger måles/angis med "Volt". Husk kortbetegnelsen "V", som f.eks. 12V = 12Volt. Spenninger betegnes enten som vekselspenning (AC), eller likespenning (DC). På batterier (akkumulator) brukes det bare likestrøm. Måleinstrumenter som skal brukes på batteriladesystemer må innstilles til både “DC” og riktig spennings-område. Strøm (A, Ampere) Måles med: Amperemeter / Multimeter / Amperetang Strøm måles/angis med "Ampere". Ampere bruker vi for nåværende strøm. Husk kortbetegnelsen "A", som f.eks. 70A = 70Ampere. Strøm-"mengde" (Ah, Amperetimer) (Beregnes: A gange tid i h/timer) Så kommer vi til lagring av strøm på batterier, men også på forbruk. Enheten vi bruker her heter "Amperetimer". Dette kalles kort "Ah", fordi begrepet kommer fra engelsk "Ampere hour" (engelsk "hour" = norsk "time"). Ah betyr altså (mengde-) strøm (A) per time (h). Ah måles enklest med batterimonitor som eneste virkelig praktiske metode. Effekt (W / Watt) er begrepet for arbeid / effekten som en apparat / glødepære / motor leverer, eller som den tar opp. Noen ganger trenger man å omregne f.eks. Watt til Ampere og omvent. Formelen for det er Ampere gange Volt = Watt. (F.eks. 60(A) x 12(V) = 720W) Watt delt med Volt = Ampere. (F.eks.: 20(W) : 12(V) = 1,67A) Motstand (Ohm) Dette er betegnelsen for motstand som måles på elektriske ledere. Motstand er det som "bremser" strøm, men påvirker også spenninger, effekt av forbrukere, m.m. Godt å huske er dette i forbindelse med spenningsfall, som kan sammenliknes med trykkfall på hageslange. Trykket/spenningen tar av jo enten når ledningen/hageslangen er lang og/eller tynn. Vi unngår beregninger her, fordi vi konsentrerer oss bare på enkelt feilsøking. Men begrepet "motstand" er viktig å huske, fordi motstand er det som vi helst skal unngå så sant det dreier seg om ladestrøm og strømfordeling. Under våre forhold finnes det ikke 0 motstand, men er man litt aktsom, da sparer man seg mye bråk. Anbefaling for å huske bedre: Både strøm og spenning kan man forestille seg god som flyttende vann, både i vannledning, hageslange eller også det som finnes på tank. Alt man må forstår ang. strøm her likner også dette forholdet godt. Eksempler: Røhr/slange = kabel Tank = batteri Motstand = da vannkran som kan minke vanntrykk (spenning)/vannmengden (strøm), eller også påvirke trykket pga. lengde og forskjellige diametere av vannrør / hageslanger. Hull i slangen = vi mister både mengde og trykk. "Knekk" eller knote på slangen = påvirkning på mengde og trykk. Forstår man det, da skjønner man lading og strømfordeling også. Husk også sikkerhet. Strøm på båt og landkjøretøy er for det meste knyttet til lave spenninger, vanligvis bare 12V og 24V. Men disse lave spenninger krever for det meste høy strøm. Feil og kortslutninger kan føre til svært støre strømmengder som rask kan føre til f.esk. brann. Ikke begynn “å prøve” noe så sant du ikke vet hva du holder på med. Skadene en kan lage med f.eks. feilpoling eller kortslutninger er flest dyrere å fikse enn å hente noen fra starten som kan det.
Frequently Asked Questions & svar