siden 1986
© Jørg Becker 2023
Produkter regelmessig anbefalt, regulatorer
batteri-ladesystemer  strømforsyning  dynamo-teknikk
Sterling PDAR, eller Balmar ARS-5 / MC-614 / MC-624? Hva skal velges? PDAR: På verdensbasis absolutt mest solgt marine-regulator. Gunstig, solid, mangfoldig, universell og veldig effektiv. Opp til 5x rasker lading enn med bare standard-regulator. Tilbyr pos & neg regulering, 12 & 24V, div. sikkerhet, temperatur-overvåkning også på dynamo, sensorer medfølger. Kan trygd anbefales for de fleste med Gel, åpne/lokkete bly-syre, AGM. Husk at AGM krever spesiell omsyn, men PDAR kan bidrar til å løse en rekke problemer. PDAR kan, men bør vanligvis ikke brukes uten parallel original- / W-regulator. PDAR har flere sikkerhetstiltak som forhindrer effektiv at denne regulatoren kan skade noe i det hele tatt. Som gjengjeld tilbyr den ikke redusert effekt og spenninger mens, men slår seg av/går i dvale når triggerne blir utløst. I grunn er dette absolutt riktig, siden det tvinges fram at feilkilden blir reparert og videre skader utelokkes konsekvent.. Omvendt stopper ladingen komplett opp, som noen ganger ikke ville være absolutt nødvendig. Derfor er det interessant å ha en i seg selv “slapp” originalregulator parallelt, ikke minst siden PDAR tilbyr flere muligheter for å flette den inn, så har man også en back up-regulator. På AGM-batterier bør det brukes software PDAR-AGM pga. bedre tilpassete spenninger og tider. (se produktsidene PDAR) Med litt know-how er det t.o.m. mulig at PDAR de- og reaktiverer originalregulatoren, motsatt til egen tilstands. Ellers finnes det flere originalregulatorer kan lures enkelt slik at den reduserer spenningen. (se produktsidene PDAR) Begge tiltak fører til at PDAR kan brukes som ekte 4-trinns-regulator, med alle fordeler for batteriene. Unntak: Stor AGM-benk & dårlig originaldynamo. AGM har fordel men også til ulempe at den har ekstrem lav indre motstand. Dette innebærer høy lademottakelighet mens høy strøm (>25% av kapasiteten per stykke batteri) kan skade batterier. Lav motstand betyr at dynamoer kan bli kvitt det den produserer, som betyr at dynamoer går konstant under maksimalt last når den møter tomme og dermed mottakelige AGM. Det er her der grensen går for standard-dynamoer. PDAR vill aldri skade dynamoene, så sant temperatursensoren er korrekt montert. Sensoren ivaretar at PDAR går i dvale ved 90°C, som ligger nesten 1/4 under maksimalt tålelig temperaturen av det som de fleste “normale” dynamoer tåler uten problemer. Balmar, ARS-5 / MC-614 / MC-624 en Mercedes i regulator-verden, for deg som har behov for flere muligheter. Regulatorene fra Balmar regulerer bare positiv, men de fleste dynamoer kan ombygges til positiv styring og dermed er alle ulempene beskrevet allerede. Til gjengjeld er disse regulatorer uslåelig i nesten alle disiplinene. Regulatorene kan alt fra ferdige programmer til finjustering av nesten alle parametre man kan komme på. Samtidig behersker disse regulatorene pulsmodulasjon, noe som tillater strømbegrenset lading og dermed tilpasset belastning av både dynamo, remdrev, og batteriene. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Resume: Gjelder det å lade gel- og bly-syre batterier med kapasitet <600A da er det vanligvis PDAR som kan bli ny bestevennen din. Pga. meget lav indre motstand bør AGM begrenses til ca. >380Ah ved bruk med standard-dynamoer (small case) <120A. Dette anbefales dessuten både med og uten PDAR. (se FAQ om batterier) Gode dynamoer, som tåler mer og eier godt kjøleevne, kan belastes med et hakk mer. For større batteribanker, høy forbruk, AGM større enn ca. 380Ah burde en være nøye ved valget av dynamo og regulator. Det gjelder selvfølgelig også når en ønsker fullstendig kontrollert lading uansett. Stor strøm betyr mye last for dynamoer. Beveger det seg i høyere lastområder enn beskrevet da er kontroll av dynamoens effekt noe bedre anbefaling. Dette krever modulert feltstyring og med det havner man for tiden automatisk på enten Balmar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En god dynamo kombinert med en god regulator er ikke bare praktisk, men er også beroligende, meget effektiv og sparer masse penger etter hvert. Skraper du allerede på grensene som nevnt ovenfor, men verken ønsker eller kan utføre noe ombygging til kraftigere remsystemer da kunne evtl. Balmar 6-series og AT være løsningen for deg. Disse dynamoene finnes for tiden i klasses mellom 70 og 200 Ampere og med forskjellige fester som “passer rett inn” som erstatning for mange originale dynamoer. Sammen med regulator fra Sterling blir den meget effektiv, mens du med Balmar også kan bestemme over nesten alle parametre og hvor høy dynamoeffekten og belastningene på dynamo, reim, og ladestrøm skal være. Spør hvis du trenger hjelp.