© Jørg Becker 2023
siden 1986
batteri-ladesystemer  strømforsyning  dynamo-teknikk
Dynamo - tilpasning -
Det finnes ofte en rekke veldig gode grunn for å velge ekstern regulering. Men det finnes dessverre bare få dynamoer i det hele tatt som er forberedt for det allerede. Selv om ikke det er meget vanskelig kreves det likevel en del grunnlag som er avhengig både dynamo, regulator og valgt måte for tilpasningen. Vi har masse know how og kan tilpasse nesten alle dynamoer til bruk med ekstern regulering. Det gjelder uansett type regulator, måte regulering, eller dynamo. I tillegg får du sikkerheten at vi ikke tilpasser dynamoer uten forutgående sjekk. Vi kommenterer også uten oppfordring hvis vi enten allerede vet eller ser gode grunn for et evt. problem. Det kunne være at dynamoen ikke er egnet til bruk med f.eks. en spesiell type regulator, at dynamoen har fysisk slitasje som burde fikses først, eller hvis den sannsynlig ikke passer til batteribanken og/eller belastningen det medfører for dynamoen. Problemer finnes det sjelden, men så er det jo alltid best hvis man løser dette når det først finnes noe. Husk at det ikke er “bare” sikkerhet, men også driftsikkerhet som teller. Vårt arbeid er gunstig i pris, men pleier regelmessig å spare for masse trubbel og omkostninger etter hvert. Tec-Tips: Regulatoren bør ikke bare passe til dynamoen, men også til både batteri og systemet ellers. Les gjerne under “Teknisk FAQ” og der under knappen “Ekstern Dynamo Regulator”. Spar-Tips: Se under Tilbud & News
Tilpasning av dynamoer til bruk med ekstern regulator