Produktgrupper vi driver med
siden 1986
© Jörg Becker 2024
batteri-ladesystemer  strømforsyning  dynamo-teknikk
Produkter 2 og hvorfor
Inverter og Kombi-Inverter m. lader Forskjellige modeller, fra 100W til ca. 30kW 230V Vender Et “må” hvis det finnes flere spenningskilder, f.eks. landstrøm og inverter, aggregat eller alle tre. Utelokker kortslutning mellom fasene og ødeleggelser som ville følge. Vi tilbyr både manuelle og helautomatiske vendere og UPS-vendere. 230V-Galvaniske isolatorer Forhindrer unødvendig forbruk av sinkanoder og galvanisk tæring pga. landjord. Vi leverer også skilletransformatorer, som ikke er det samme. Service, feilsøking, sjekk og montering, test og vedlikehold Lurer du om dynamoen din, kabel, batterier, eller annet utstyr virker som det skal? Finnes det feil som ikke du klarer å lokalisere? Vi tilbyr etter avtale systemtest og målinger, også med 4-kanal-oscilloskop, test av anodebeskyttelse og funksjon (på vannet), vi kjører isolasjonstest, kapasitets- og belastningstest av batterier, mm. Det finnes ikke mange feil som vi ikke finner. I tillegg utfører vi avansert termografi som kan avdekke detaljert (0,05°C) og meget rask problemer med f.eks. dynamoer (lager, lufting, statortemperatur m.m.) reimdrift, elektriske pumper og motorer, batterier, kabel og kontakter, sikringer og fordelingsbokser, girkasser, motortemperatur (fordeling og belastning), temperatur av komponenter, kjøling, m.m. Også et viktig “produkt”: Råd. Alt fra gode råd til omfåttende konsulenttjenester, over 38 års praktisk erfaring tilgjengelig. Uavhengig rådføring, også om enkle detalj, tekniske løsninger, eller planlagte anskaffelser, kan være interessant for mange. Erfaringen vi har samlet pleier å spare både „blanke penger“ og mye tid for våre kunder, ofte allerede ved å gi noe enkelt kommentar til ideene en bare kan ha. Slik “innhenting av en annen mening” forhindrer regelmessig unødvendige anskaffelser, eller også farlige feil som noen ganger kan koste en dyrt. Vår råd er flest billig, veldig billig, men sparer mye eller gjør deg sikkerer i det du har bestemt deg for allerede. Sjekk under knappen “Tjenester” Downloads, tipps og veiledninger Vi har en rekke veiledninger om enkelt vedlikehold og reparasjon av bestemte enheter. Vi forbereder nå en rekke brosjyrer og enkle “gjør-det-selv” veiledninger som kan bestilles på webbutikken. Send gjerne din forespørsel om et tema du er interessert i, det er godt mulig at vi ikke har enda men kan lage veiledningen du trenger.